Regnskab for indsamling 2019-2020

Tobias Uncategorized

Regnskab for GreenKayaks indsamling for perioden fra den 21. august 2019 til den 20. august 2020 til fordel for at mindske affaldsmængderne i vandmiljøer – lokalt og globalt – gennem vi-densdeling, formidling, netværksskabelse og interagerende aktiviteter mål-rettet mod initiativer der fokuserer på by- og naturområder med mindre affald.